Treść artykułu

40 lat MGOK w Więcborku

Kategoria MGOK Więcbork

Koncert operetkowy „Gdybym był bogaty” w wykonaniu solisty Wojciecha Dyngosza z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego Pro Arte uświetnił obchody jubileuszu 40-lecia działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku. W uroczystości licznie wzięli udział mieszkańcy Więcborka, przedstawiciele władz samorządowych, organizacji i instytucji, które na przestrzeni tych dziesięcioleci współpracowały z więcborskim domem kultury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku powołany został do życia uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy 31 października 1975 roku, a działalność merytoryczną rozpoczął 1 lipca 1976 roku. Tymczasową siedzibą MGOK-u stała się remiza strażacka, a pierwszym dyrektorem mianowano Danutę Tumińską. Od początku działalności MGOK nawiązał ścisłą współpracę z Oddziałem Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego. Jednym z podstawowych zadań przyjętych przez MGOK stało się upowszechnienie sztuki ludowej, poprzez organizację kursów, konkursów oraz pokazów haftu krajeńskiego.
Duże ożywienie działalności MGOK przyniósł rok 1979, kiedy to placówka uzyskała siedzibę w pomieszczeniach zwolnionych przez Bank Spółdzielczy. Dyrektorem placówki został Eugeniusz Fertykowski. Wielofunkcyjna salka uzyskała ciekawy wystrój i stała się miejscem wielu ciekawych imprez.

W latach 1979-83 gościli tu pisarze: Jerzy Sulima-Kamiński, Andrzej Baszkowski, Krzysztof Soliński czy Jerzy Osmański. Odbyło się wiele wystaw twórczości plastyków amatorów i profesjonalistów, powstała grupa rzeźbiarska, zorganizowano kameralne koncerty muzyczne, utworzono społeczne Ogniska Artystyczne.

Organizowano wiele imprez okazjonalnych, jak dożynki, Prezentacje Miasta i Gminy w Bydgoszczy, uroczystości z okazji 600-lecia nadania praw miejskich, święto Młodości Związku Młodzieży Wiejskiej, Święto „Zarzewia”. Wydano publikację książkową pn. „Więcbork”, odbywano spotkania w Dyskusyjnym Klubie Filmowym.

Ukończona w 1986 roku przebudowa budynku przy ul. Pocztowej na potrzeby kultury otworzyła nowy rozdział działalności MGOK. W latach 1983-84 kierowany był przez Marcjannę Borecką. W 1984 roku dyrektorem został Jarosław Kogut.
27 maja 1986 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku był gospodarzem uroczystości Wojewódzkiego Dnia Działacza Kultury.
W kolejnych latach więcborską placówką kultury kierowali Aleksandra Wegner i Karol Koziel, a obecnie zarządza nią Joanna Soja-Tońska. Nie sposób w krótkim tekście wymienić wszystkie ważne wydarzenia, jakie na przestrzeni 40 lat, za sprawą Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, w naszej gminie miały miejsce. Do najbardziej spektakularnych należały z pewnością liczne festiwale, przeglądy i koncerty, impreza pn. „Powroty sentymentalne”, coroczne dni miasta, czy ostatnio, odbywający się przez całe lato, cykl imprez zatytułowany „Więcborska Scena Muzyczna”. Równie ważna, jak rozpoznawalne imprezy jest codzienna twórcza praca w licznych sekcjach: teatralnych, plastycznych, rękodzielniczych czy muzycznych, która daje mnóstwo satysfakcji, zarówno pracownikom, jak i uczestnikom zajęć, a także przynosi uczestnikom i miastu wiele sukcesów w rozmaitych dziedzinach i na różnych szczeblach.

Nic więc dziwnego, że z okazji tak wspaniałego jubileuszu w stronę byłych i obecnych pracowników kultury z ust władz samorządowych, organizacji i instytucji, które na przestrzeni tych dziesięcioleci współpracowały z więcborskim domem kultury popłynęły miłe słowa. Gratulacje i życzenia składali Burmistrz Więcborka Waldemar Kuszewski, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Więcborku Anna Łańska, Przedstawicielka Banku Spółdzielczego w Więcborku Teresa Krasicka, Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Więcborku Adam Kubiak, Prezes Więcborskiego Koła Pszczelarzy Zbigniew Chmielewski, twórcy ludowi Regina i Józef Walczak, przedstawicielki gminnej oświaty Izabela Gatz i Krystyna Tusznio oraz więcborskich szkół ponadgimnazjalnych Anna Skiba i Sławomir Kulpiński.

Przy okazji tak doniosłego jubileuszu nie sposób było nie wspomnieć o pracownikach więcborskiego domu kultury, którzy odeszli już do wieczności, z nadzieją, że Zofia Cybulska, Aleksander Trzcieliński, Marek Gabriel, Henryk Thies, Paweł Sobek, Dorota Klügen, Jan Miławski, Jagoda Misiak i Małgorzata Budnik „patrzą z miłością na nasze dni”. Zadedykowano im przepiękną pieśń Jacka Cygana z repertuaru Ryszarda Rynkowskiego zatytułowaną „Jawa”, w wykonaniu obecnych pracowników MGOK Agaty Pufal i Sławomira Stencla.

Zwieńczeniem jubileuszowego wieczoru w sali widowiskowej MGOK był wspaniały koncert operetkowy „Gdybym był bogaty” w wykonaniu solisty Wojciecha Dyngosza z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego Pro Arte. Zgromadzeni widzowie mogli usłyszeć m.in. nieśmiertelne utwory Johana Straussa, znane tematy filmowe, fragmenty musicalu „Skrzypek na dachu” i popularnych operetek.

Na zakończenie uroczystości, przy urodzinowym torcie i w otoczeniu czarno-białych i barwnych kadrów fotograficznych, prezentujących w skrócie bogatą historię Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, byli i obecni pracownicy, zaproszeni goście, wszyscy którym kultura jest bliska, mieli okazję wrócić pamięcią do przeszłości, ale też wybiec myślami w przyszłość by snuć plany na kolejne dziesięciolecia działalności tej zasłużonej lecz nadal młodzieńczo prężnej, więcborskiej instytucji kultury.

Więcej zdjęć na stronie: fotorelacja 40-lecie MGOK e-krajna