Treść artykułu

Termomodernizacja Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku

Kategoria PROJEKTY

8 marca w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu burmistrz Więcborka – Waldemar Kuszewski podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Gminy Więcbork w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość inwestycji: 879 605,92 zł
kwota dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 418 891,39 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz ograniczenie strat ciepła budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku, poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych.
Zakres robót obejmuje m.in. ocieplenie i malowanie elewacji, wymianę pokrycia dachowego oraz części okien i drzwi, budowę podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz modernizację kotłowni.

Zakończenie prac planuje się na : 30.11.2017 r.