Treść artykułu

25 Konkurs plastyczny PALMY I PISANKI – termin nadsyłania prac 20 kwietnia 2020

Kategoria MGOK Więcbork

Kochani… Nie może tak być, że koronawirus zatrzyma nasz Konkurs na Palmy i Pisanki Wielkanocne. To już 25 raz kiedy będziecie mogli wykonać tradycyjne Palmy i Pisanki. Zmieniona formuła pozwoli Wam w bezpieczny sposób wziąć udział w konkursie, a nam ocenić Wasze prace również bezpiecznie i z zachowaniem wszystkich wytycznych. Prace ocenimy, wyniki ogłosimy tuż przed Świętami, a nagrody wręczymy jak już będziemy mogli zaprosić Was do siebie… Do dzieła MALI i DUZI ARTYŚCI…pamiętajcie o zrobieniu zdjęcia w trakcie pracy i już kiedy efekt WOW będzie gotowy. #zostanwdomu#damyrade#swietatuztuz

💪💪💪💪💪😍😍😍😍😍

REGULAMIN 25 KONKURSU PALMY I PISANKI WIELKANOCNE

ORGANIZATOR KONKURSU:
*Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku
CEL KONKURSU:
*Propagowanie dziedziny sztuki ludowej jaką jest palmiarstwo i pisankarstwo
*Kultywowanie tradycji ludowych
*Pobudzanie inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania palm i pisanek wielkanocnych
*Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych
WARUNKI KONKURSU:
*Przedmiotem konkursu są palmy i pisanki wielkanocne
*Każdy uczestnik konkursu (mieszkaniec Gminy Więcbork) może wykonać tylko jedną palmę lub pisankę
*Technika dowolna
*Prace oceniane będą w 4 grupach wiekowych :
-przedszkole
-klasy 1-3
-klasy 4-8
-szkoły ponadpodstawowe
oraz w dwóch kategoriach PALMA I PISANKA
Komisja powołana przez organizatora dokona oceny prac.
KRYTERIA OCENY PRAC
*oryginalność i pomysłowość prac
*dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy
*estetyka wykonania
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.vxc.pl, a osoby nagrodzone zostaną poinformowane telefonicznie.

UWAGA!!!
Należy wykonać dwa zdjęcia :
1. Podczas tworzenia pracy
2.Efekt końcowy pracy
Zdjęcia należy przesłać na e-mail : mgokwiecbork@poczta.onet.pl
z dopiskiem PALMY I PISANKI.
Proszę podać imię,nazwisko autora, wiek,klasę, szkołę i tel. kontaktowy. Na zdjęcia prac czekamy do 10 kwietnia 2020r.

*Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora.
(Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz.U.Nr 133,poz833 z pozn.zm )