Treść artykułu

Biesiada w Nakle

Kategoria MGOK Więcbork

3 czerwca 2017 roku, zespół teatralny Rym-Cym-Cym brał udział w II Artystycznym Spotkaniu Seniorów w Nakle n/N. Zespół przedstawił spektakl „Teatr Kaput”. Sztuka pokazuje perypetie zespołu związane z widmem jego rozwiązania przez radę miejską. Reżyser dyrektor teatru otrzymuje urzędowy ” telegram”, który rozwiązuje zespół. Fakt ten mobilizuje zespół do pilnej pracy-jaki jest finał? -pełny humoru i zaskakujących sytuacji. Wesoła sztuka spotkała się z bardzo życzliwym odbiorem przez zgromadzoną widownię. Żywiołowa gra artystów niewątpliwie zasłużyła na gromkie brawa. Wszystkie zespoły uczestniczące w Spotkaniu otrzymały pamiątkowe dyplomy i symboliczne statuetki. Spotkanie Artystyczne dla seniorów mają głównie charakter integracyjny i zachęcają do dobrej wspólnej zabawy. Są również sposobem na rozwijanie artystycznych pasji: teatr, muzyka, kabaret, piosenka. Seniorzy wspaniałe udowadniają, że sztuka nie ma limitu dla wieku a z nią życie staję się ciekawsze i zabawne. Zespół teatralny Rym-Cym-Cym jest tego wzorcowym przykładem. Od 5 lat zespół aktywnie uczestniczy w różnych wydarzeniach kulturalnych naszego regionu. W sierpniu bierze udział w Wojewódzkim Spotkaniu Seniorów w Raciążku z premierową sztuką „Warszawa da się lubić”. Scenariusz spektaklu oparty został na dobrej literaturze, pełnej humoru i znanych piosenkach starej Warszawy. Reżyserem i opiekunem zespołu jest instruktor d/s Renata Bloch.