Treść artykułu

EtnoPolska 2019 na Krajnie…

Kategoria MGOK Więcbork

Stowarzyszenie KGW Runowo Krajeńskie otrzymało 26.000,00 na realizację projektu „Wesoła Wieś Krajeńska – warsztaty tradycji ludowych na Krajnie”, projekt uzyskał 84,25 pkt i uplasował się na 45 miejscu na 251 udzielonych dotacji… Jesteśmy opiekunem merytorycznym projektu i jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa już niedługo na wydarzenia zaplanowane w projekcie. Runowo Krajeńskie to wieś szczególnie cenna ze względu na niepodważalne walory przyrodnicze i estetyczne krajobrazu, ale także na znaczące wartości historyczne i kulturowe. Panie z KGW Runowo Krajeńskie chcą włączyć się aktywnie w organizację imprez promujących nieprofesjonalną sztukę ludową, tradycyjną wiejską kuchnię, lansując modę na produkty i potrawy regionalne (jako wyroby wartościowe, nie masowe, dobrej jakości i ciekawe) oraz ukazujących wymierające zawody rolnika, pszczelarza, wikliniarza itp. Stąd pomysł na realizację projektu, którego głównym celem i zamierzonym efektem jest promocja lokalnej kultury i tradycji. A będziemy ją promować poprzez zorganizowanie warsztatów wyplatania wianków, organizację tradycyjnej Nocy Sobótkowej, warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych wraz z ich prezentacją na corocznym Święcie Plonów, a także konkurs kulinarny oraz degustacja potraw regionalnych, wraz z koncertem muzyki ludowej na Święcie Plonów w Sypniewie.

Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2019 oraz ze środków Gminy Więcbork w ramach otwartych konkursów ofert.