Treść artykułu

Ferie z qulturką

Kategorie MGOK Więcbork WDK Sypniewo
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku zaprasza w dniach
14 – 25.01.2013r. dzieci w wieku 7 – 12 lat na półkolonie zimowe
p.n.: „Ferie z qulturką”:
Zapisy przyjmujemy w dwóch miejscowościach:
w Więcborku i w Sypniewie.
Ilość miejsc ograniczona
W programie:
– wyjazdy do teatru, filharmonii, kina, muzeum, na łyżwy.
– warsztaty muzyczne, wokalne, plastyczne, teatralne
– gry i zabawy
– konkursy
Zajęcia rozpoczynamy 14.01.2013r. o godz. 10.00
Zajęcia są bezpłatne.
Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu: 523896825/26
Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
[dm]8[/dm]