Treść artykułu

Goście Poboczy – 25.04.2012, godz. 18.00

Kategoria MGOK Więcbork

Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne w Więcborku, wydawca Kwatralnika Literacko-Artystycznego POBOCZA, rozpoczyna cykl spotkań ze znanymi poetami, połączony z koncertami piosenki poetyckiej, pn. „Goście Poboczy”.

Jako pierwszy więcborskim czytelnikom zaprezentuje się bydgoski poeta i filozof Marek Kazimierz Siwiec. Spotkanie poprowadzi Redaktor Naczelny Kwartalnika POBOCZA Paweł Szydeł, a wzbogaci je recital piosenki poetyckiej w wykonaniu Agnieszki Ryduchowskiej i Roksany Sztandera przy akompaniamencie Sławomira Stencla.

Cykl spotkań „Goście Poboczy”, jest, obok Międzynarodowych Spotkań Poetyckich, kolejnym projektem redakcji Kwartalnika POBOCZA i Krajeńskiego Stowarzyszenia Kulturalnego, który przybliża najciekawsze zjawiska współczesnej poezji i jej twórców mieszkańcom Krajny. Nowy cykl ma wskazywać na różnorodność i niepowtarzalność poszczególnych nurtów i dykcji poetyckich oraz na żywiołowy i bujny rozkwit polskiej liryki współczesnej.

Dodatkowym elementem wzbogacającym comiesięczne spotkania będą koncerty piosenki poetyckiej. Zaproszeni muzycy przedstawią się publiczności tuż po spotkaniach z poetami. Wprowadzenie tej, nieco lżejszej, formy ma za zadanie przyciągnięcie na spotkania poetyckie mniej wyrobionej publiczności i zachęcenie jej do poszerzenia swoich zainteresowań.

Marek Kazimierz Siwiec – urodził się 3 marca 1950 w Kętrzynie na Warmii. Poeta, filozof. Profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Jeden z założycieli i członek Rady Redakcyjnej pisma „Filo-Sofija”, w którym redaguje dział Filo-Sofija i poezja.

Miastem jego wczesnej młodości był Olsztyn. Ukończył prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Tamteż uzyskał doktorat z filozofii (1986). Od września 1987 do kwietnia 1988 przebywał w Londynie. Habilitował się na UMK w 2007 roku.

Opublikował książki poetyckie: Odwrócone lustro (1979), Twój świt ucieka nad ranem (1984), Kostka (1990), Żyłka (2011). Publikował m.in. w „Poezji”, „Nowym Wyrazie”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Okolicy Poetów – Kwartalniku”, „Frazie” i w „Poboczach”. Jego wiersze były publikowane w wielu antologiach literackich, a także prezentowane w telewizji i radiu.

Autor książek filozoficznych: Los, zło, tajemnica. Ku twórczym źródłom poezji Aleksandra Wata i Czesława Miłosza (2005), Od Platona do Beardsleya. Drogi estetycznej metakrytyki (2005). Współredaktor pracy Rozumieć cierpienie? Wokół myśli Jana Pawła II i pytań o przyszłość chrześcijaństwa (2010). Autor rozpraw z estetyki i szkiców m.in. o współczesnych poetach: Stanisławie Grochowiaku, Zbigniewie Herbercie, Kazimierzu Hoffmanie, Czesławie Miłoszu, Kazimierzu Świegockim.

Projekt Goście Poboczy został dofinansowanay w ramach otwartego konkursu ofert przez Gminę Więcbork.

Miejsce: Sala Krajeńska, MGOK Więcbork
Termin: środa, 25 kwietnia, godzina 18:00
Wstęp: wolny

fot. Szymon Szwochert