Historia

Dnia 27 maja 1986 roku zostanie w powojennej historii Więcborka zapisana złotymi zgłoskami. Po ponad 10 latach przebudowy otwarto przy ul. Pocztowej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY. Nie znaczy to, iż Więcbork pozbawiony był całkowicie gminnego centrum kultury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku powołany został uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w dniu 31 października 1975 roku, a działalność merytoryczną rozpoczął 1 lipca 1976 roku, tymczasową siedziba MGOK-u  stała się remiza strażacka, a pierwszym dyrektorem zostaje mianowana Danuta Tumińska. Od początku działalność M-GOK nawiązał ścisłe kontakty z Oddziałem Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego. Jednym z podstawowych zadań przyjętych przez M-GOK stało się upowszechnienie sztuki ludowej, poprzez organizacje kursów, konkursów oraz pokazów haftu krajeńskiego.

Duże ożywienie działalności M-GOK przynosi rok 1979, kiedy to placówka uzyskuje siedzibę w pomieszczeniach zwolnionych przez Bank Spółdzielczy. Dyrektorem placówki zostaje Eugeniusz Fertykowski. Wielofunkcyjna salka uzyskuje ciekawy wystrój i staje się miejscem wielu ciekawych imprez.

W latach 1979-83 gościli tu pisarze:

  • Jerzy Sulima-Kamiński
  • Andrzej Baszkowski
  • Krzysztof Solińki
  • Jerzy Osmański

Odbyło się wiele wystaw twórczości plastyków amatorów i profesjonalistów, powstała grupa rzeźbiarska, zorganizowano kameralne koncerty muzyczne, utworzono społeczne Ogniska Artystyczne.

Organizowano wiele imprez okazjonalnych, jak dożynki, Prezentacje Miasta i Gminy w Bydgoszczy, uroczystości z okazji 600-lecia nadania praw miejskich, święto Młodości Związku Młodzieży Wiejskiej, Święto „Zarzewia” tygodnika ZMW. Wydano publikację książkową pn. Więcbork, odbywano spotkania w Dyskusyjnym Klubie Filmowym.

Ukończony w 1986 roku remont i przebudowa budynku przy ul. Pocztowej na potrzeby kultury otwiera nowy rozdział działalności M-GOK. W latach 1983-84 kierowany jest przez Marcjannę Borecką.

W 1984 roku dyrektorem zostaje Jarosław Kogut.

27 maja 1986 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku był gospodarzem uroczystości Wojewódzkiego Dnia Działacza Kultury.

Program imprez z okazji otwarcia Domu Kultury:

  • Występ Capelli Bydgostiensis
  • Spektakl Opery Kameralnej „Nauczyciel Muzyki” z Bydgoszczy
  • Występ zespoły folklorystycznego „KREBANE” z Brus
  • Kabaret Zdzisława Prussa „Eksces wieczorny” z Bydgoszczy
  • Spektakl Teatru Polskiego z Bydgoszczy pt. „WDOWY”