Treść artykułu

II Festiwal Ekologiczny 2013 „Zielono Mi” – Konkurs piosenki

Kategoria MGOK Więcbork

Powiatowy Konkurs Piosenki Ekologicznej i Turystycznej

„EkoMeeting”

REGULAMIN

I. Organizatorzy:

 • Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku

II. Współorganizatorzy:

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

III. Cele festiwalu:

 • Integracja różnych środowisk młodzieżowych wokół działań służących ochronie środowiska naturalnego.
 • Upowszechnianie idei ekologicznych poprzez piosenkę – w celu wypracowania właściwej postawy ekologicznej.
 • Uczenie dzieci i młodzieży życia przyrody poprzez obserwacje i kontakt z nią.
 • Wyzwalanie artystycznych emocji, inspiracji twórczych – naturalnym pięknem otaczającego świata.

IV. Termin i miejsce konkursu: 04.10.2013r. godz. 10:30 – Lasek Miejski w Więcborku

 • zajęcia doskonalące umiejętności wokalne i interpretacyjne w dziedzinie piosenki,
 • spotkania z przyrodą i zapoznanie się z działaniami podejmowanymi na rzecz ochrony środowiska,
 • przesłuchania  zgłoszonych  podmiotów,
 • ogłoszenie listy laureatów.

V. Warunki uczestnictwa:

 • w konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież powiatu sępoleńskiego,
 • warunkiem akceptacji zgłoszenia jest przygotowanie dwóch piosenek o tematyce ekologicznej lub okołoekologicznej /mile widziane utwory autorskie/. Wymagane są profesjonalne podkłady muzyczne, tzw. półplaybacki zakwalifikowanych piosenek – nagranych na takich nośnikach jak: CD, (nośniki powinny być dokładnie opisane, tj. imię i nazwisko, numer i tytuł utworu) dopuszcza się akompaniament, tzw. ”na żywo” – rodzaj instrumentarium należy dokładnie określić w zgłoszeniu.
 • kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:
  Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku
  ul. Pocztowa 2
  89 – 410 Więcbork
  lub dostarczyć osobiście do dnia: 01.10.2013r.

VI. Ocena wykonawców:

 • oceny wykonawców dokona powołane przez organizatorów jury festiwalowe,
 • podmioty wykonawcze (soliści i zespoły wokalne /do 4 osób/ ) oceniane będą w kategoriach wiekowych:

*przedszkola,
* szkoły podstawowe klasy 1 – 3,

* szkoły podstawowe klasy 4 – 6,

* gimnazja,

* szkoły ponadgimnazjalne.

 • Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie:

– zgodność repertuarową,

– wrażenia artystyczne,

– dykcję,

– intonację,

– poczucie rytmu.

VII. Nagrody:

 • Najlepsze wykonania piosenek konkursowych zostaną zarejestrowane na płycie CD – LIVE
 • najlepszy uczestnik Festiwalu uhonorowany zostanie nagrodą Grand Prix. W pozostałych przypadkach przewidziane są  wyróżnienia a także nagrody rzeczowe.

VIII. Postanowienia końcowe:

 • Uczestnicy Festiwalu przyjeżdżają na własny koszt.
 • Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatorów Festiwalu.

IX. Kierownictwo muzyczne i artystyczne festiwalu:

Wojciech Madajski

X. Zaplecze merytoryczne, techniczne i biuro festiwalu:

M-GOK w Więcborku

ul. Pocztowa 2

89-410 Więcbork

mgokwiecbork@poczta.onet.pl

tel: 52 389 68 25, 52 389 68 26

www.vxc.pl