Treść artykułu

II Festiwal Ekologiczny 2013 „Zielono mi” – Konkurs plastyczny

Kategoria MGOK Więcbork

II Festiwal Ekologiczny 2013 „Zielono Mi”

Powiatowy Konkurs Plastyczny

„Pszczoła pod lupą”

Praca pszczół widziana oczami młodego człowieka

Regulamin

I. Organizatorzy:

 • Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku

II. Współorganizatorzy:

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

III. Cele konkursu:

 • popularyzacja zagadnień ochrony środowiska przyrodniczego,
 • ukazanie piękna przyrody naszej okolicy,
 • uwypuklenie działań człowieka w obronie środowiska naturalnego.

IV. Zasady uczestnictwa:

 • w konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież powiatu sępoleńskiego,
 • do konkursu dopuszcza się różne techniki plastyczne,
 • każda praca powinna zawierać na odwrocie dane autora: imię i nazwisko, wiek, klasę, szkołę oraz imię i nazwisko opiekuna plastycznego,
 • prace należy przesłać na adres:
  Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku
  ul. Pocztowa 2
  89 – 410 Więcbork
  lub dostarczyć osobiście do dnia: 01.10.2013r.

V. Ocena prac:

 • oceny dokona powołane przez organizatorów jury konkursowe,
 • prace oceniane będą w kategoriach wiekowych:
  * przedszkola,
  * klasy 1 – 3,
  * klasy 4 – 6,
  * gimnazja,
  * szkoły ponadgimnazjalne.

VI. Nagrody:

 • Organizatorzy konkursu przewidują dla autorów najlepszych prac nagrody rzeczowe,
 • Wszyscy laureaci konkursu wraz z opiekunami wezmą udział w uroczystości wręczenia nagród, połączonej z otwarciem wystawy pokonkursowej w dniu: 04.10.2013r. w Lasku Miejskim w Więcborku o godz.10:00

VII. Postanowienia końcowe:
Organizatorzy nie zwracają prac, które zostaną wyróżnione i zastrzegają sobie prawo późniejszego ich wykorzystania.

VIII. Kierownictwo artystyczne konkursu:

Brygida Fertykowska

IX. Zaplecze merytoryczne i biuro konkursu:

M-GOK w Więcborku

ul. Pocztowa 2

89-410 Więcbork

mgokwiecbork@poczta.onet.pl

tel: 52 389 68 25, 52 389 68 26

www.vxc.pl