Treść artykułu

II Festiwal Ekologiczny 2013 „Zielono Mi” – Konkurs teatralny

Kategoria MGOK Więcbork

Powiatowe Konfrontacje Teatrów Bez Barier

„Graj w zielone”

Regulamin

 

I. Organizatorzy:

 • Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku

II. Współorganizatorzy:

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

III. Po co to wszystko robimy?

Bo chcemy:

 • poszukiwać
 • inspirować
 • edukować ekologicznie
 • konfrontować
 • a czasami krytykować…

IV. Co, gdzie, kiedy?

Przegląd konkursowy zespołów artystycznych działających na terenie powiatu sępoleńskiego w ramach Festiwalu Ekologicznego „Zielono mi”.

03.10.2013r. – Muszla Koncertowa w Lasku Miejskim w Więcborku, godz. 10:00 

V. Kogo zapraszamy?

Zespoły i twórców działających w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, ośrodkach kultury, świetlicach środowiskowych, których spektakle:

 • zaskakują
 • stanowią indywidualną drogę poszukiwań twórczych
 • tworzą ciekawe związki z innymi dziedzinami sztuki

VI. Co trzeba zrobić?

Nadesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 01.10.2013r. kartę zgłoszenia.

VII. Co oceniamy?

 • dobre pomysły
 • artystyczną wartość przedstawienia
 • nowatorskie formy wyrazu scenicznego
 • samodzielność wypowiedzi teatralnej
 • walory edukacyjne w dziedzinie ekologii

VIII. Jak nagradzamy?

Przyznajemy:

 • GRAND PRIX konfrontacji
 • nagrody zespołowe
 • nagrody indywidualne
 • nagrodę specjalną za scenariusz

IX. Kierownictwo artystyczne konkursu:

Renata Bloch

X. Biuro konkursu:

M-GOK w Więcborku

ul. Pocztowa 2

89-410 Więcbork

mgokwiecbork@poczta.onet.pl

tel: 52 389 68 25, 52 389 68 26

www.vxc.pl