Treść artykułu

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego

Kategoria PRZETARG

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) informuję iż została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym na zakup oleju opałowego na 2013 r. dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku

Wpłynęły dwie oferty:
1.    TRANS – KOL PALIWA s. z o. o.
ul. Toruńska 186
62 – 600 KOŁO

2.  PETROL – HAWEN
ul. Dąbrowskiego 8
54 – 920 Piła

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ,, TRANS – KOL PALIWA s. z o. o., ul. Toruńska 186, 62 – 600 KOŁO

Oferta przedstawia się następująco:
1. Oferowana cena  BRUTTO –  3,64 zł.

Więcbork, dnia 05 lutego 2013 r.