Treść artykułu

Konkurs Papieski „Człowieka trzeba mierzyć miarą serca”

Kategoria MGOK Więcbork

REGULAMIN

KONKURS PAPIESKI
„Człowieka trzeba mierzyć miarą serca ”
z okazji 100 rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II


Sejm ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. 18 maja 2020 r. będziemy obchodzić stulecie urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku serdecznie zaprasza  dzieci i młodzież do udziału  w konkursie, w którym chcemy podkreślić rolę Karola Wojtyły jako wielkiego Patrioty i naszego Rodaka. Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy. Pontyfikat Papieża Polaka, dla nas Polaków ma znaczenie szczególne, pragniemy te wartości przekazać w ramach organizowanego konkursu.
       
         CELE KONKURSU;
*przybliżenie osoby Wielkiego Polaka,niezwykłego człowieka,papieża młodych,budowniczego cywilizacji miłości i pokoju
*przedstawienie nauczania Jana Pawła II z Jego pielgrzymek do Polski
*ukazanie św. Jana Pawła II jako autorytetu dla dzieci i młodzieży
*pielęgnowanie pamięci o św. Janie Pawle II
*rozwijanie inwencji twórczej oraz kreatywności dzieci i młodzieży,kształtowanie wrażliwości artystycznej i estetycznej.
         WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE;
*Konkurs jest skierowany od uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, mieszkańców Gminy Więcbork.
*Technika dowolna;rysunek, malarstwo,płaskorzezba,witraż i inne
*FORMAT prac A3
         KRYTERIA OCENY PRAC;
*zgodność z tematem
*walory oraz oryginalność formy artystycznej
*estetyka wykonania
*spośród uczestników zostanie wyłoniony Laureat,I,II i III miejsca w 3 kategoriach wiekowych
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.vxc.pl a osoby nagrodzone zostaną poinformowane telefonicznie
         ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PAPIESKIM !
 UWAGA ! Należy wykonać dwa zdjęcia ;
             1.podczas tworzenia pracy
             2.efekt końcowy pracy
Zdjęcia należy przesłać na e-mail: mgokwiecbork@poczta.onet.pl z dopiskiem;KONKURS PAPIESKI
proszę podać imię i nazwisko autora,wiek,klasę,szkołę i tel.kontaktowy
Termin nadsyłania prac: 31 MAJA 2020
Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez  organizatora (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz.U.Nr.133,poz 833 z pozn.zm )