Treść artykułu

Konkurs Piosenki Ekologicznej i Turystycznej

Kategorie MGOK Więcbork PROJEKTY

Powiatowy Konkurs Piosenki Ekologicznej i Turystycznej

„EkoMeeting”

REGULAMIN

I. Organizatorzy:

·         Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku

II. Współorganizatorzy:

·         Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

III. Cele festiwalu:

·         Integracja różnych środowisk młodzieżowych wokół działań służących ochronie środowiska naturalnego.

·         Upowszechnianie idei ekologicznych poprzez piosenkę – w celu wypracowania właściwej postawy ekologicznej.

·         Uczenie dzieci i młodzieży życia przyrody poprzez obserwacje i kontakt z nią.

·         Wyzwalanie artystycznych emocji, inspiracji twórczych – naturalnym pięknem otaczającego świata.

IV. Termin i miejsce konkursu: 25.06.2013r. godz. 10:30 – Lasek Miejski w Więcborku

·         zajęcia doskonalące umiejętności wokalne i interpretacyjne w dziedzinie piosenki,

·         spotkania z przyrodą i zapoznanie się z działaniami podejmowanymi na rzecz ochrony środowiska,

·         przesłuchania  zgłoszonych  podmiotów,

·         ogłoszenie listy laureatów.

V. Warunki uczestnictwa:

·         w konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież powiatu sępoleńskiego,

·         warunkiem akceptacji zgłoszenia jest przygotowanie dwóch piosenek o tematyce ekologicznej lub okołoekologicznej /mile widziane utwory autorskie/. Wymagane są profesjonalne podkłady muzyczne, tzw. półplaybacki zakwalifikowanych piosenek – nagranych na takich nośnikach jak: CD, (nośniki powinny być dokładnie opisane, tj. imię i nazwisko, numer i tytuł utworu) dopuszcza się akompaniament, tzw. ”na żywo” – rodzaj instrumentarium należy dokładnie określić w zgłoszeniu.

·         kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku
ul. Pocztowa 2
89 – 410 Więcbork
lub dostarczyć osobiście do dnia: 21.06.2013r.

VI. Ocena wykonawców:

·         oceny wykonawców dokona powołane przez organizatorów jury festiwalowe,

·         podmioty wykonawcze (soliści i zespoły wokalne /do 4 osób/ ) oceniane będą w kategoriach wiekowych:

*przedszkola,
* szkoły podstawowe klasy 1 – 3,

* szkoły podstawowe klasy 4 – 6,

* gimnazja,

* szkoły ponadgimnazjalne.

·         Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie:

– zgodność repertuarową,

– wrażenia artystyczne,

– dykcję,

– intonację,

– poczucie rytmu.

VII. Nagrody:

·         Najlepsze wykonania piosenek konkursowych zostaną zarejestrowane na płycie CD – LIVE

·         najlepszy uczestnik Festiwalu uhonorowany zostanie nagrodą Grand Prix. W pozostałych przypadkach przewidziane są  wyróżnienia a także nagrody rzeczowe.

VIII. Postanowienia końcowe:

·         Uczestnicy Festiwalu przyjeżdżają na własny koszt.

·         Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatorów Festiwalu.

IX. Kierownictwo muzyczne i artystyczne festiwalu:

Wojciech Madajski

X. Zaplecze merytoryczne, techniczne i biuro festiwalu:

M-GOK w Więcborku

ul. Pocztowa 2

89-410 Więcbork

mgokwiecbork@poczta.onet.pl

tel: 52 389 68 25, 52 389 68 26

www.vxc.pl