Treść artykułu

Konkurs plastyczny

Kategoria MGOK Więcbork

Regulamin konkursu plastycznego

„Święty Jan Paweł II – Papież wszystkich ludzi ”

1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku.

2. Konkurs jest wydarzeniem w ramach XVI Powiatowego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.

3. Celem konkursu jest:
– kultywowanie pamięci o Świętym Janie Pawle II,
– promocja talentów,
– rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.

4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie indywidualnej pracy plastycznej na temat: „Święty Jan Paweł II – Papież wszystkich ludzi ”

5. Konkurs skierowany jest do uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Więcbork.

6. Technika prac jest dowolna, format A-3.

7. Uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę.

8. Każda praca na odwrocie powinna zawierać czytelne dane: imię i nazwisko autora, adres, szkoła, klasa, wiek, numer telefonu.

9. Prace będą oceniane przez zaproszonych jurorów oraz organizatorów konkursu.

10. Termin nadsyłania prac mija dnia 07.11.2014 r.

11. Prace na konkurs można dostarczać osobiście lub nadsyłać na adres organizatora:

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku
ul. Pocztowa 2
89 – 410 Więcbork

12. Prace przechodzą na własność organizatora.

13. Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 11.11.2014 roku o godz. 18:00 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury, w sali widowiskowej, ul. Pocztowa  2, 89 – 410 Więcbork.