Treść artykułu

Konkurs plastyczny Kapelusz Pani Wiosny – termin nadsyłania prac 20 kwietnia 2020

Kategoria MGOK Więcbork

#zostanwdomu i weź udział w wiosennym konkursie plastycznym!!!
INTERNETOWY GMINNY KONKURSU PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „Kapelusz Pani Wiosny”

§ 1 Celem konkursu jest:
• Zaprezentowanie własnych wyobrażeń o wyglądzie kapelusza Pani Wiosny
• Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży
• Rozwijanie wyobraźni u dzieci
§ 2 Organizator Konkursu
Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku przy współpracy z Wiejskim Domem Kultury w Sypniewie

§ 3 Założenia organizacyjne
Praca ma być wykonana w formie przestrzennej dowolną techniką. Należy przesłać dwa zdjęcia pracy plastycznej:
– jedno zdjęcie ukazujące pracę w fazie jej powstawania,
– drugie finalne, po skończonym procesie twórczym.
Prace konkursowe oceniane będą w grupach wiekowych:
– przedszkola
– szkoły podstawowe:
klasa I-III
Klasa IV-VI
Klasa VII-VIII
– szkoły ponadpodstawowe
W mailu prosimy podać: imię i nazwisko autora, wiek, szkołę, klasę, tel. kontaktowy, e- mail. Jeden twórca może zgłosić na konkurs jedną pracę plastyczną.

§4
Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.

§5
Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
§6
Oceny pracy dokona jury powołane przez organizatora
§7
Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stroniewww.vxc.pl, a prace będą publikowane na profilu społecznościowym MGOK w Więcborku i WDK Sypniewo.
§8
Zdjęcia należy przesyłać mailowo do 20 kwietnia 2020 na adres
m-gok.monika@o2.pl w tytule wiadomości proszę podać: Konkurs plastyczny „Kapelusz Pani Wiosny”
§9
Wręczenie nagród nastąpi po zniesieniu zakazów związanych z koronawirusem. Wszystkich laureatów poinformujemy drogą telefoniczną.
Zapraszamy do zabawy!!!