Treść artykułu

Konkurs Plastyczny

Kategoria MGOK Więcbork

II Festiwal Ekologiczny 2013 „Zielono Mi”

Powiatowy Konkurs Plastyczny

„Pszczoła pod lupą”

Praca pszczół widziana oczami młodego człowieka

Regulamin

I. Organizatorzy:

·         Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku

II. Współorganizatorzy:

·         Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

III. Cele konkursu:

·         popularyzacja zagadnień ochrony środowiska przyrodniczego,

·         ukazanie piękna przyrody naszej okolicy,

·         uwypuklenie działań człowieka w obronie środowiska naturalnego.

IV. Zasady uczestnictwa:

·         w konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież powiatu sępoleńskiego,

·         do konkursu dopuszcza się różne techniki plastyczne,

·         każda praca powinna zawierać na odwrocie dane autora: imię i nazwisko, wiek, szkołę oraz imię i nazwisko opiekuna plastycznego,

·         prace należy przesłać na adres:
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku
ul. Pocztowa 2
89 – 410 Więcbork
lub dostarczyć osobiście do dnia: 21.06.2013r.

V. Ocena prac:

·         oceny dokona powołane przez organizatorów jury konkursowe,

·         prace oceniane będą w kategoriach wiekowych:
* przedszkola,
* klasy 1 – 3,
* klasy 4 – 6,
* gimnazja,
* szkoły ponadgimnazjalne.

VI. Nagrody:

·         Organizatorzy konkursu przewidują dla autorów najlepszych prac nagrody rzeczowe,

·         Wszyscy laureaci konkursu wraz z opiekunami wezmą udział w uroczystości wręczenia nagród, połączonej z otwarciem wystawy pokonkursowej w dniu: 25.06.2013r. w Lasku Miejskim w Więcborku o godz. 10:00

VII. Postanowienia końcowe:

Organizatorzy nie zwracają prac, które zostaną wyróżnione i zastrzegają sobie prawo późniejszego ich wykorzystania.logoMGOK1_web.jpg

VIII. Kierownictwo artystyczne konkursu:

Brygida Fertykowska

IX. Zaplecze merytoryczne i biuro konkursu:

M-GOK w Więcborku

ul. Pocztowa 2

89-410 Więcbork

mgokwiecbork@poczta.onet.pl

tel: 52 389 68 25, 52 389 68 26

www.vxc.pl