Treść artykułu

Konkurs poetycki na fraszkę miłosną…

Kategoria MGOK Więcbork

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku

 z okazji zbliżającego się  Święta Zakochanych

serdecznie zaprasza do udziału

w konkursie poetyckim na fraszkę miłosną…

Uczestnicy konkursu powinni nadesłać do dnia 10 lutego 2012
dwie fraszki, własnego autorstwa, w trzech egzemplarzach
opatrzone godłem. W zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem
powinny się znaleźć informacje o autorze
tj. imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu.
Oceny prezentacji nadesłanych utworów dokona publiczność poprzez specjalne głosowanie na uroczystym

Wieczorze Walentynkowym dnia 19.02.2012 o godzinie 18.00

Na spotkanie zostaną zaproszeni wszyscy uczestnicy poetyckiego konkursu,
autor najbardziej oryginalnej fraszki zostanie nagrodzony również oryginalną nagrodą rzeczową.

Pozostali uczestnicy zostaną nagrodzeni dyplomami i upominkami.

Utwory poetyckie należy przesłać  do 10. 02.2012
pod hasłem: „Ostatki u Walentego”  na adres :
Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Pocztowa 2 , 89-410 Więcbork
nr telefonu 52 3896825(6)