Treść artykułu

Krajna haftem malowana – podsumowanie projektu

Kategoria MGOK Więcbork

25 października 2019r. odbyło się podsumowanie projektu „Krajna haftem malowana” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku.   

„Krajna haftem malowana” to projekt warsztatów międzypokoleniowych, w czasie których odkryliśmy na nowo haft krajeński, który był tradycyjnie wyszywany nićmi na płótnie i lnie, a także w bardziej nowoczesny sposób przenoszony na porcelanę użytkową, biżuterię drewnianą i produkty zastosowania codziennego. O potrzebie realizacji tego typu działań świadczyć może bardzo wysoka ocena, którą otrzymał nasz wniosek w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2019. Na 715 złożonych wniosków nasza aplikacja zajęła 8 miejsce. Kolejnym dowodem na to, że tego typu inicjatywy są potrzebne na Krajnie jest żywe zainteresowanie tematem.

Na spotkanie przybyło grono sympatyków haftu krajeńskiego, które powiększyło się o uczestników tegorocznych warsztatów, które miały na celu  popularyzację elementu dziedzictwa kulturowego Krajny jakim jest regionalny haft, a także rozbudzanie szacunku dla tradycji, która może ponownie zintegrować Krajniaków. Projekt w sposób twórczy pokazał, że jest coś, co nas Krajniaków wyróżnia i identyfikuje.

Warsztaty „Krajna haftem malowana” prowadzone były we wrześniu i październiku w 4 miejscowościach gminy Więcbork: Sypniewie, Lubczy, Jastrzębcu i Więcborku. Ponad osiemdziesięciu uczestników wzięło udział w 4 warsztatach tematycznych. Do współpracy zaprosiliśmy wspaniałych twórców, którzy swoją determinacją, zaangażowaniem i kreatywnym spojrzeniem na haft krajeński budzili entuzjazm wśród uczestników warsztatów.

Burmistrz Więcborka Waldemar Kuszewski podziękował prowadzącym: Pani Irenie Cichończyk, Pani Joannie Skiera, Pani Aleksandrze Banach, Pani Brygidzie Fertykowskiej, Pani Renacie Białowąs, a także dr hab. Dorocie Angutek, która jest inspiratorem działań i pomysłodawcą oraz autorem publikacji „Haft krajeński w Więcborku. Historia i kontynuacja”, która prezentuje haft krajeński  w sposób kompleksowy, począwszy od jego historii, przez jego rolę dla budowania tożsamości regionalnej, a skończywszy na współczesnych działaniach w celu jego popularyzacji.    

Pierwszy raz w historii haftu krajeńskiego odmiany więcborskiej, która liczy już 40 lat, opisane zostały jego cechy formalne, co pozwoli uniknąć błędów i pomyłek w uznawaniu motywów hafciarskich za krajeńskie.

W ramach projektu odbyły się również spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży, w których uczestniczyło około osiemdziesięciu uczniów SP nr 1 w Więcborku, SP nr 2 w Więcborku i SP w Pęperzynie.

Projekt „Krajna haftem malowana” stał się początkiem nowej i niezwykłej przygody jaką jest tradycja wytworzona II generacji w Więcborku o czym szeroko pisze dr hab. Dorota Angutek w publikacji. Zapraszamy do lektury i do odwiedzenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku gdzie bezpłatnie będziecie mogli Państwo otrzymać wspomniane wydawnictwo.