o nas

Misja naszego ośrodka

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku jest przyjaznym miejscem kulturalno – społecznej animacji oraz wielostronnej edukacji, zaangażowanym w życie lokalnej społeczności. Poprzez współpracę z różnymi partnerami ze środowiska lokalnego i ponadlokalnego, otwartość na wszystkie grupy społeczne, wspieranie inicjatyw oddolnych, współpracę z różnymi partnerami, jesteśmy miejscem kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego, wzmacniając w ten sposób potencjał kulturalny, społeczny i ekonomiczny Gminy Więcbork. Otwartość na zmieniającą się rzeczywistość, wielostronną współpracę z partnerami pozwala na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i jego skutkom. W swoich działaniach jesteśmy otwarci na współpracę z osobami niepełnosprawnymi. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku to przede wszystkim miejsce realizacji i rozwoju potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Więcbork. Jesteśmy inicjatorem i organizatorem różnorodnych wydarzeń i działań kulturalnych, turystycznych, promocyjnych i rozrywkowych.