Treść artykułu

„O pióro Jana Brzechwy”

Kategoria MGOK Więcbork

29 kwietnia 2017 roku w Białych Błotach odbył się odbył się Wojewódzki Turniej Recytatorski „O pióro Jana Brzechwy”. Turniej stwarza możliwość rozwijania uzdolnień twórczych i doskonalenia umiejętności recytatorskich oraz służy upowszechnianiu kultury ” Żywego słowa” wśród dzieci i młodzieży. Ważnym celem konkursu jest również uwrażliwienie młodych artystów na kulturę i estetykę słowa, inspirowanie do twórczych poszukiwań sposobów artystycznej wypowiedzi. Istotnym elementem łączącym ważne cele konkursu jest jednak wspólna zabawa, której tworzywem jest słowo. Konkurs stwarza dzieciom, rodzicom, opiekunom możliwości do wymiany doświadczeń w popularyzowaniu polskiej literatury. Okazuje się, że nadal cieszą się klasycy dziecięcej literatury: Jan Brzechwa, Julian Tuwim, Wanda Chotomska, Aleksander Fredro. W turnieju uczestniczyło około 80 wykonawców w przedziale klas I-III S.P., M-GOK w Więcborku prezentowali artyści:
Wiktoria Obara i Mateusz Paterek.
Recytatorzy wykazali się dużym opanowaniem oraz ciekawą i oryginalną interpretacją wybranych utworów. Jury nagrodziło naszych recytatorów wyróżnieniem i nagrodami rzeczowymi. Jest to niewątpliwie duży sukces dla Mateusza i Wiktorii, którzy znaleźli się wśród laureatów tego konkursu. Był to ich debiut recytatorski na szczeblu wojewódzkim. Artystom składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów. Opiekunem recytatorów jest instruktor d/s teatru Renta Bloch.