Treść artykułu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonego

Kategorie MGOK Więcbork PRZETARG

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku

ul. Pocztowa 2

89 – 410 Więcbork

 

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych  z późn. zmian.(Dz.U.2010.113.759 )

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

powyżej 14.000 euro

na dostawę  oleju opałowego lekkiego

do Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku

 

Dokumenty do pobrania:

 

[dm]14[/dm] [dm]15[/dm] [dm]16[/dm] [dm]17[/dm] [dm]18[/dm]