Treść artykułu

„Patrz tam gwiazda…”

Kategoria MGOK Więcbork

13 stycznia w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku odbył się Powiatowy Przegląd Jasełek i Widowisk Bożonarodzeniowych. Na scenie miejscowego domu kultury zaprezentowało się kilkanaście dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych. Zespoły reprezentowały przedszkola, szkoły, świetlice wiejskie oraz domy kultury z powiatu sępoleńskiego.

Jurorzy mieli nie lada orzech do zgryzienia decydując o przyznaniu nagród oraz wyłaniając spektakl dnia. Przegląd odbywał się w dwóch kategoriach: przedszkola oraz szkoły i placówki kulturalno – oświatowe.

W kategorii przedszkola zaprezentowały się:

Przedszkole Filialne w Sypniewie pod opieką p. Mirelli Kelpińskiej – Pianki

oraz Gminne Przedszkole w Więcborku z jasełką zatytułowaną „Pójdźmy wszyscy do stajenki” w reż. Jolanty Bąkowskiej.

Mali aktorzy w sposób spontaniczny i żywiołowy brawurowo zagrali swoje role,  stąd zasłużone brawa.

W kategorii drugiej zaprezentowały się:

Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka, reżyseria A. Gębala „Co by było gdyby Jezus narodził się dziś”,

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku, reżyseria s. Jana,

Szkoła Podstawowa w Runowie Kraj., reżyseria Joanna Słupikowska  z zespołem „klasa V i młodzi”,

Szkoła Podstawowa w Kamieniu Kraj., reżyseria Stefania Czapiewska i Bożena Zabrocka,

Szkoła Podstawowa w Sępólnie Kraj., reżyseria Halina Żekiecka, z zespołem „Wędrowcy”.

Szkoła Podstawowa w Zakrzewku , reżyseria Anna Lewalska z zespołem „Uśmiech”,

Wiejski Ośrodek Kultury Lutowo, reżyser Małgorzata Senska,

Świetlica Wiejska Iłowo, reżyser Irena Mierzejewska „Na jedną chwilę”

„STUK PUK” M-GOK Więcbork , poza konkursem.

Wszystkie zespoły zaprezentowały wysoki poziom tegorocznego Przeglądu i udowodniły, że są zespołami, w których realizuje się kreatywne zainteresowanie teatrem poprzez zabawę. Niewątpliwie Jasełka to spektakle przepełnione humorem, barwną, żywiołową grą aktorów, kolorową scenografią i zaskakującymi pomysłami inscenizacji reżyserskiej. Przegląd jasełek  jest imprezą, która na dobre wpisała się w kalendarz świątecznych impresji.

Odważnych i utalentowanych aktorów oceniało Jury w składzie:

Przewodnicząca – Jagoda Rumińska, wieloletni , zasłużony nauczyciel – reżyser wielu przedstawień teatralnych.

Brygida Fertykowska – oprawa plastyczna,

Wojciech Madajski – oceniający stronę muzyczną jasełek.

 

           Spektaklem dnia w kategorii przedszkola była jasełka „Pójdźmy wszyscy do stajenki”  w wykonaniu Przedszkola Gminnego nr 1 w Więcborku.

W kategorii szkoły i inne placówki kulturalno – oświatowe zwyciężył spektakl Szkoły Podstawowej w Kamieniu Kraj. w reżyserii Stefanii Czapiewskiej i Bożeny Zabrockiej.

Nagrodą dyrektora M-GOK Pani Joanny Soji -Tońskiej została nagrodzona Ania Gębala,  z LO w Więcborku, za scenariusz i swój debiut reżyserski jasełki, zatytułowanej: „Co by było gdyby Jezus narodził się dziś” – współczesna interpretacja tamtych czasów, nawiązująca do realnych problemów młodego pokolenia.

Słowa uznania i podziękowania nalezą się wszystkim aktorom, reżyserom , opiekunom grup, za ogromną, twórczą pracę włożoną w przygotowanie poszczególnych spektakli.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i słodkie upominki ufundowane przez Samorząd Mieszkańców Więcborka oraz Komisję do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Więcborku.

Do kolejnej edycji przeglądu jasełek M-GOK w Więcborku zaprosi już za rok, na którą czeka z niecierpliwością wiele uzdolnionych zespołów.