Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku. Na bieżąco informujemy Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

 1. Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa Klientów. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

 1. Dlaczego MGOK w Więcborku przetwarza moje dane osobowe?

MGOK w Więcborku przetwarza Państwa dane, aby prowadzić politykę kulturalną w wymiarze środowiskowym, regionalnym, ogólnokrajowym oraz międzynarodowym.

 1. Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.

 1. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku. Odpowiadamy za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami bezpośrednio w siedzibie lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

 1. Jak mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych?

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: mgokwiecbork@poczta.onet.pl

 1. W jakim celu MGOK w Więcborku przetwarza moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez MGOK w Więcborku w celu:

 1. podjęcia działań związanych z organizacją imprez kulturalnych,
 2. obsługi klientów
 3. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością kulturalną, w tym wypełniania obowiązków prawnych ciążących na MGOK w Więcborku,
 4. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 5. w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwo zgody.
 1. Jakie rodzaje, kategorie danych osobowych przetwarza MGOK w Więcborku

MGOK w Więcborku przetwarza dane związane z:

 1. identyfikacją tożsamości Klienta,
 2. dane kontaktowe,
 3. dane adresowe, 
 1. Kto jest odbiorcą moich danych?

Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

 1. instytucje upoważnione na mocy prawa,
 1. Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez MGOK w Więcborku.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez prawo w celu wypełnienia obowiązku ciążącego na MGOK w Więcborku. 

 1. Jakie uprawnienia mi przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez MGOK w Więcborku danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
 2. do sprostowania danych (art. 16. RODO),
 3. do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 7. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
 1. Do kogo mogę wnieść skargę?

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji celów wymienionych w punkcie 6.

 1. Skąd MGOK w Więcborku ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są formularze oraz zgłoszenia, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, MGOK w Więcborku ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych.

 1. Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe nie będą podlegać przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowaniu.