Treść artykułu

Powiatowy Przegląd Artystyczny „Jasełka 2012”

Kategoria MGOK Więcbork

Powiatowy Przegląd Teatrów ” Jasełka 2012″ odbędzie się 13 stycznia 2012r. w sali widowiskowej Domu Kultury w Więcborku.

 

– W Przeglądzie mogą wziąć udział zespoły teatralne we wszystkich kategoriach wiekowych,

– Organizatorzy powołują Jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia,

– Zespoły przyjeżdżają na Przegląd na koszt własny lub instytucji delegującej,

– Zapewniamy profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie.

 

Warunkiem udziału w Przeglądzie jest przesłanie karty zgłoszenia zespołu do 5 stycznia 2012 na adres: M-GOK Więcbork,

ul. Pocztowa 2 ,

tel. 52 3896825