Karate

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Karate
Shotokan „Enpi” w Więcborku

Sekcja karate w Więcborku istnieje od września 2011 roku i od poczatku jej powstania jest prowadzona przez instruktora karate – Sławomira Stelcera. MUKSKS „Enpi” w Więcborku istnieje od września 2014 roku. Instruktorem klubu i jego prezesem jest sensei Sławomir Stelcer. Klub należy do związku sportowego World Shotokan Institute Poland.

Treningi odbywają się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku i Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Więcborku.

Karatecy biorą udział w licznych turniejach, pokazach i konkursach, zdobywając szereg wyróżnień i nagród. Oprócz tego znakomicie bawią się na zgrupowaniach, obozach i spotkaniach integracyjnych.

Zajęcia prowadzi Sławomir Stelcer, tel. 508 138 756