Pracownia Sztuk Plastycznych

Plastyka to jedna ze sztuk pięknych dostarczająca przeżycia przez aktywne uczestnictwo w zajęciach. Podstawowym celem koła plastycznego jest uwrażliwienie dziecka na zjawiska otaczającego świata przyrody jak również kształcenie umiejętności manualnej, wrażliwości estetycznej. Udział dzieci w zajęciach plastycznych przyczynia się do rozwoju ich zdolności umysłowych, estetycznych, emocjonalnych. Na zajęciach koła plastycznego uczestnicy poznają wiele technik plastycznych np.: pastele, batik, malarstwo, decoupage, malarstwo na szkle, akwarela i inne. Przeprowadzane zajęcia w plenerze polegają na obserwacji krajobrazu, natury, na umiejętności dostrzegania otaczającej przyrody. Uczestnicy zajęć biorą udział w konkursach i warsztatach organizowanych przez MGOK. Projektują zaproszenia, plakaty, wykonują elementy dekoracji na różne imprezy artystyczne organizowane przez MGOK. W ciągu roku organizują wystawy swoich prac wykonanych różnymi technikami.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku istnieją sekcje- koła plastyczne:
– sekcja plastyczna w Akademii Skrzata
– dziecięce koło plastyczne kl. I – III
– dziecięce koło plastyczne IV – VI
– młodzieżowa sekcja plastyczna

Instruktorem jest pani Brygida Fertykowska, tel. 52 389 68 26

Zapraszamy na zajęcia od poniedziałku do piątku.