Robotyka

Podstawy robotyki

Podstawy robotyki i programowania, czyli przygoda z klockami LEGO Education” mające na celu rozwój wiedzy i umiejętności z zakresu automatyki i programowania, a także wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych, relacji opartych o wspólne zainteresowania oraz umiejętności pracy w zespole;

Matematyka LEGO

Matematyka LEGO i gry kształtujące sympatię do matematyki, jako dziedziny, która otacza nas i pozwala nam robić wspaniałe rzeczy na świecie (roboty, mosty, itp.), budujące umiejętność wykonywania podstawowych działań matematycznych, znajomość zagadnień związanych z geometrią i miarami. Gry wybieramy takie, które kształtują koncentrację, która warunkuje skorzystanie przez same dzieci z ich własnego potencjału, kształtują również kreatywność i zmysł przedsiębiorczy podczas wesołej zabawy.

Podstawy robotyki i programowania organizujemy na poziomie 1, 2 i 3,
korzystając z zestawów LEGO WE DO 1.0, LEGO WE DO 2.0 oraz Lego Mindstorms.

Zajęcia prowadzi Inga Pacholczyk
FRAJDA edukacja poprzez zabawę www.frajdapolska.pl
tel. 608 197 007