Treść artykułu

„Wesoła Wieś Krajeńska 2012”

Kategorie MGOK Więcbork PROJEKTY

Świętem Plonów 2012 zakończyliśmy cykl imprez „Wesoła Wieś Krajeńska”… w tym roku w ramach projektu mieszkańcy Gminy mogli bawić się na trzech imprezach: Sypniewskiej Parafiadzie, Zakrzewskiej Sobótce i Święcie Plonów…

O dwóch pierwszych imprezach pisaliśmy wcześniej, a teraz słów kilka o Dożynkach…

Obchody dożynkowe rozpoczęły się o godzinie 14.30 formowaniem korowodu dożynkowego przy Szkole Podstawowej w Pęperzynie… Zaproszeni goście, delegacje z wieńcami i wszyscy rolnicy udali się na Mszę Świętą dziękczynną w kościele p.w. Świętego Maksymiliana Kolbego, którą odprawił ks. Franciszek Kurowski. Następnie część oficjalną rozpoczęła Natalia Borowiak piękną piosenką „Otwórz oczy szeroko na świat”. Oficjalnego otwarcia dożynek dokonali Gospodarze – Burmistrz Więcborka – Paweł Toczko i Sołtys Pęperzyna – Stanisław Schwartz. Następnie Burmistrz przyjął chleb dożynkowy od Starostów dożynek Pana Michała Kubisza i Bernadetty Bańka i podzielił go pomiędzy wszystkich uczestników dożynkowej biesiady. Zaproszeni goście posłanka Iwona Kozłowska, radny sejmiku wojewódzkiego Marek Witkowski, starosta Henryk Pawlina oraz Zygmunt Głąb dziękowali wszystkim rolnikom za trud i ich ciężką pracę i życzyli wszelkiej pomyślności…

Na tym zakończono część oficjalną… Część artystyczna to występ Zespołu Pieśni  i Tańca „Kujawy” z Włocławka, Więcborskiej Orkiestry Dętej, kapeli podwórkowej „NoToCyk” ze Złotowa. W przerwach między występami rozstrzygnięty został konkurs „Rolnik Gminy Więcbork”. W kategorii produkcji zwierzęcej najlepszym okazał się Pan Marek Figlewicz ze Śmiłowa, a w kat. produkcji roślinnej: Witold Oczkowski z Wymysłowa.

Wybrany został również najładniejszy wieniec, który będzie reprezentował naszą Gminę na dożynkach powiatowych w Zamartem… w tym roku Panie z Zabartowa zrobiły najładniejszy wieniec.

Serdeczne podziękowanie należą się Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich, które przygotowały obfity poczęstunek dla wszystkich zgromadzonych…

 

 

   

 „Europejski Fundusz rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.