Treść artykułu

Przetarg na dostawę oleju opałowego.

Kategorie MGOK Więcbork PRZETARG

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku

ul. Pocztowa 2

89 – 410 Więcbork

 

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych  z późn. zmian.(Dz.U.2010.113.759 )

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

powyżej 14.000 euro

na dostawę  oleju opałowego lekkiego

do Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku

Dokumenty do pobrania:

[dm]9[/dm]

[dm]10[/dm]

[dm]11[/dm]

[dm]12[/dm]

[dm]13[/dm]