Treść artykułu

Realizacja projektu z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kategoria MGOK Więcbork

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku realizuje projekt „Zakup wyposażenia dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku w celu szerzenia lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego”

W ramach projektu zakupione zostały elementy sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego. Dzięki zakupionemu wyposażeniu koncerty i wydarzenia nagłaśniane i oświetlane przez naszą instytucję mają dobrą słyszalność i lepszą oprawę wizualną. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń jakość odbioru dźwięku jest zdecydowanie lepsza. Sprzęt służy lokalnej społeczności, został już w pełni wykorzystany na koncertach w ramach tegorocznej Więcborskiej Sceny Letniej.

Zakupiliśmy: audiorack, skrętkę na rolce, mikser cyfrowy, case na mikser, stagebox 2szt., tablet z etui, kolumny aktywne 2szt., kolumny pasywne 2szt., subwufer aktywny 2szt., kolumny fronfill 2szt., mikrofony do skrzypiec i instrumentów dętych – 4szt., mikrofon do wiolonczeli, mikrofon do kontrabasu, mikrofony wokalne 4szt., reflektory led 8szt., relfektory par krótkie 8szt., reflektory par długie 8szt., reflektory profilowe 4szt., dimmer DMX 4szt., kontroler DMX, zestaw mobilnego nagłośnienia.

Wartość zakupionego sprzętu: 86 855,00

Wartość dofinansowania: 40 697,00

Celem projektu jest pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku w celu szerzenia lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.

Operacja realizowana jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020