Treść artykułu

REGULAMIN KONKURSU „MIASTO MOICH MARZEŃ „

Kategoria MGOK Więcbork

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku ogłasza konkurs plastyczny i literacki pt.: „Miasto moich marzeń”

EDYCJA: PLASTYKA


dla dzieci, mieszkańców Gminy Więcbork, w wieku szkolnym i młodzieży do lat 18
CELE KONKURSU :
* zachęcenie dzieci i młodzieży do czynnego zainteresowania się tematyką związaną z miastem i jego rozwojem
* rozwijanie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży, ich uzdolnień
* prezentacja twórczości i pomysłowości stworzenia własnej wymarzonej wizji miasta, w którym dzieci i młodzi ludzie chcieliby żyć.
ZASADY KONKURSU :
* Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie dowolną techniką plastyczną (ołówek, kredka, pastele, farba, wycinanka itp.) lub wykorzystującą nowoczesne techniki grafiki komputerowej, w formacie A4 lub A3 pracy twórczej zawierającej wizję miasta.

* Konkurs „Miasto moich marzeń” podzielony będzie na 3 kategorie wiekowe
          * uczniowie kl. I-III
          * uczniowie kl. IV-VI
         * uczniowie kl. VII-VIII i klasy szkół ponadpodstawowych

KRYTERIA OCENY PRAC :
  * Zgodność z tematem konkursu
* Oryginalne i ciekawe ujęcie tematu
  * Staranność i estetyka wykonania
* Samodzielność wykonania pracy

JURY KONKURSU dokona oceny prac i w każdej kategorii wiekowej wyłoni laureatów, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Organizator Konkursu powiadomi laureatów o formie odbioru nagród drogą telefoniczną.

PRACE NALEŻY SKŁADAĆ DROGĄ MAILOWĄ NA  ADRES mgokwiecbork@poczta.onet.pl DO DNIA    15  CZERWCA   2020  ROKU.
W mailu prosimy zawrzeć informacje: (imię i nazwisko, kl, szkoła do jakiej uczęszcza uczeń, tel.kontaktowy)

EDYCJA: LITERATURA i HISTORIA

Bogactwo form otaczającej nas przyrody jej piękno i urokliwe miejsca mogą stać się ciekawą inspiracją i kreatywnym Impulsem do tworzenia interesujących form artystycznych to jest opowiadań reportaży fotografii malarstwa itp. MGOK w Więcborku ogłasza konkurs, literacko-historyczny, pod hasłem „Miasto moich marzeń”. Do udziału w konkursie zapraszamy młodzież i osoby dorosłe. Uczestnicy konkursu nadsyłają:

  • dokumentację fotograficzną danego miejsca w lub wybranego obiektu opis jego historii, legendy, oraz autorski pomysł na wykorzystanie opisanego obiektu, miejsca na potrzeby lokalnej społeczności.
  • PRACE NALEŻY SKŁADAĆ DROGĄ MAILOWĄ NA  ADRES mgokwiecbork@poczta.onet.pl DO DNIA    30  czerwca   2020  ROKU.
  • W mailu prosimy zawrzeć informacje: (imię i nazwisko, rok urodzenia, tel.kontaktowy)

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie MGOK w Więcborku. Najbardziej oryginalna praca będzie wyróżnioną nagrodą Grand Prix konkursu. Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego Miasta i Gminy do aktywnego uczestnictwa w konkursie. Konkurs ma na celu promowanie Więcborka i jego urokliwych okolic i nieodkrytych miejsc.

WYNIKI KONKURSU ZOSTANĄ OGŁOSZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ i profilu FB

POWODZENIA 🙂