Treść artykułu

Rowerowe półkolonie wystartowały… są jeszcze wolne miejsca…

Kategoria MGOK Więcbork

Półkolonie „Rowerem przez Krajnę” wystartowały!!!

Pierwszego dnia uczestnicy wycieczek rowerowych pokonali aż 9 kilometrów…Wyruszyliśmy ścieżką rowerową w kierunku plaży, później do Śmiłowa i wróciliśmy do Więcborka…  Oprócz jazdy rowerem odbyły się zabawy integracyjne, zabawy w kręgu „Poznajmy się”, konkurencje plastyczne, napisaliśmy własny kodeks zachowań, który podpisaliśmy własnoręcznie odbiciem naszych dłoni… Każdego dnia wyruszymy w innym kierunku… na naszej trasie wycieczek znajdzie się również przygoda z Pinokiem… wspólnie z aktorami z Instytutu Teatralnego w Warszawie będziemy szukać Pinokia w Więcborku… wszystkich chętnych, którzy chcą dołączyć do naszej grupy zapraszamy…