Treść artykułu

Rym-Cym-Cym z Więcborka na XXII Wojewódzkim Przeglądzie Dorobku Klubów Seniora w Raciążku

Kategoria MGOK Więcbork

30 sierpnia, w Gminnym Ośrodku Kultury w Raciążku odbył się XXII Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów Seniora.

Do Przeglądu zgłosił się między innymi Teatr Rym-Cym-Cym z Więcborka z przedstawieniem zatytułowanym „Perypetie Śnieżki”, przygotowanym i wyreżyserowanym
przez panią Renatę Bloch – instruktora teatru z Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku.
55e5814004f62a

Jury w składzie: Zenobia Frelichowska, Ireneusz Frelichowski i Andrzej Korzeniewski, po przesłuchaniu 23 zespołów, postanowiło przyznać wszystkim równorzędne nagrody. Jury podkreśliło wyrównany poziom, różnorodność form, bogate stroje, kultywowanie tradycji regionalnych, dostrzegając w każdym zespole wartości, zasługujące na wyróżnienie. Jury wzięło także pod uwagę ogromną pracę, jaką włożyli kierownicy zespołów w przygotowanie prezentacji.

Podczas Przeglądu prezentowane były również wystawy rękodzieła przygotowane przez członków różnych klubów seniora.
Przegląd od lat cieszy się dużym zainteresowaniem, świadczy to o tym, że wśród seniorów istnieje ogromne zapotrzebowanie na imprezy, które aktywizują działalność kulturalną środowiska i mobilizują do dalszej pracy twórczej.

Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Raciążku i Parafia Rzymskokatolicka św. Hieronima w Raciążku.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku
tekst: Paweł Szydeł