Treść artykułu

Świąteczne konkursy plastyczne

Kategoria MGOK Więcbork

REGULAMIN KONKURSU

NA „ NAJPIĘKNIEJSZY ŁAŃCUCH CHOINKOWY”

Miejsko – Gminny ośrodek Kultury w Więcborku serdecznie zaprasza przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie oraz instytucje państwowe do udziału w konkursie na „ Najpiękniejszy łańcuch choinkowy”

 • CELE KONKURSU
 • Rozwijanie tradycji bożonarodzeniowych
 • Twórcze i aktywne przygotowanie się do Świąt  Bożego Narodzenia
 • WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Przystępując do konkursu każde przedszkole, szkoła czy instytucja przygotowuje łańcuch choinkowy w dowolnej technice, który powinien być wykonany z materiałów odpornych na zimno  i warunki atmosferyczne np. drewno, plastik, metal, płyty CD, styropian, folia itp.
 • Długość łańcucha do 5 metrów
 • Łańcuch choinkowy powinien być opisany (nazwa szkoły, adres, tel. kontaktowy)
 • Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału w konkursie telefonicznie pod nr 52 3896 825 do dnia 9.12. 2019r.
 • KRYTERIA OCENY
 • Dobór materiałów
 • Estetyka i oryginalność wykonania
 • Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora

Łańcuch choinkowy należy dostarczyć do M- GOK w Więcborku do dnia 16.12. 2019r.

Rozstrzygnięcie  konkursu i wręczenie nagród odbędzie się dnia 19.12. 2019r. o godz. 11.00 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„ANIOŁ BOŻONARODZENIOWY”

 • ORGANIZATOR

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku

 • CEL KONKURSU
 • Kultywowanie tradycji świątecznych
 • Szukanie innych nietypowych środków wyrazu plastycznego
 • Artystyczna rywalizacja
 • Stworzenie możliwości zaprezentowania swoich prac
 • WARUNKI KONKURSU
 • Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę
 • Technika prac dowolna
 • Minimalne wymiary prac płaskich – a4
 • Dla prac przestrzennych: minimum – 20 cm (wys.), mile widziane większe formaty
 • Każda praca powinna być opisana ( imię, nazwisko, wiek, klasa, adres szkoły, telefon kontaktowy) oraz zaopatrzona w zawieszkę, która umożliwi zawieszenie jej
 • Prace należy składać w M- GOK w Więcborku, ul. Pocztowa 2, telefon 52 3896 825 do 16 grudnia 2019r.
 • KRYTERIA OCENY PRAC
 • Oryginalność pomysłu
 • Estetyka i technika wykonania
 • Prace oceniane będą w grupach wiekowych;
 • PRZEDSZKOLA
 • 7 – 9 LAT
 • 10 – 15 LAT
 • POWYŻEJ 16 LAT

Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora. Podsumowanie konkursu plastycznego i wręczenie nagród odbędzie się dnia 19 grudnia 2019r. o godz. 11.00 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH!