Treść artykułu

Uruchamiamy studio nagrań!

Kategoria Studio nagrań

A takie przyjemne dźwięki nagrywają się w naszych murach…. Tak, tak… Studio nagrań znowu działa i zaprasza! Nagrywamy, miksujemy, realizujemy… co tylko byście chcieli… 😉

Wyposażenie studia zostało zakupione w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.