Treść artykułu

W drodze do niepodległości – wystawa

Kategoria MGOK Więcbork

W 2018 roku mija 100 lat od odzyskania przez Polskę nieodległości. W całym kraju organizowane są wystawy, koncerty, wydarzenia upamiętniające tę rocznicę. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku, włączając się w te uroczystości, zaprosił do obejrzenia wystawy „W drodze do niepodległości”.

Otwarcia wystawy w Więcborku, w obecności dyrektorów gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych, przedstawicieli organizacji społecznych oraz młodzieży, dokonał burmistrz Waldemar Kuszewski.

Ekspozycja została stworzona na bazie kalendarium wydarzeń istotnych dla odzyskania niepodległości oraz budowania II RP. 30 tablic opisuje historię od formowania się legionów w 1914 r., aż po reformę Grabskiego, która w 1924 roku wprowadziła polski złoty, jako jedyną obowiązującą walutę w Polsce. Tablice ilustrowane zdjęciami z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego i skanami dokumentów pochodzącymi z zasobu Archiwum Akt Nowych, pozwalają przyswoić wiedzę na temat formowania się granic i rozwoju Państwa Polskiego. Zwiedzający będą mieli okazję zapoznać się w chronologicznym porządku z wydarzeniami, które doprowadziły do powrotu Polski na mapę Europy, ale też z wydarzeniami i osobami, które były ważne dla rozwoju Państwa.

Na początku maja wystawa gościła w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas wernisażu, obecny na uroczystości Marszałek Sejmu Marek Kuchciński mówił:

– Rocznica, okrągła rocznica odrodzenia państwa polskiego jest okazją do organizowania wielu wydarzeń, ale jest również najważniejszym wydarzeniem, wokół którego gromadzi się cała nasza zbiorowa pamięć. Obchody i to dzisiejsze wydarzenie skłaniają nas również do kilku refleksji. Bardzo cieszę się, że możemy w gmachu Sejmu Rzeczpospolitej gościć dzisiaj wystawę, która jest częścią wielkiego projektu dla Niepodległej. Bardzo dziękuję organizatorom. Myślę, że w ten sposób przyłączamy się do organizowania, upowszechniania wiedzy o historii i o jej bohaterach.

Wystawę można było oglądać w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku od poniedziałku 4 czerwca do czwartku 7 czerwca 2018 roku.