Treść artykułu

Wianek na Noc Świętojańską – konkurs z nagrodami

Kategoria MGOK Więcbork

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku zaprasza do udziału w:

Konkursie  „Wianek na Noc Świętojańską”

I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem konkursu jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku.
 2. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Celem konkursu jest:

–                         kultywowanie tradycji „Nocy świętojańskiej”,

–                         aktywizacja społeczno – kulturalna  mieszkańców Gminy.

 1. Przedmiot konkursu: wianek świętojański, wykonany z materiału roślinnego udekorowany przymocowaną na trwale świecą. Średnica wianka powinna wynosić minimum 25 cm.
 2. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi.
 3. Prace konkursowe powinny zawierać metryczkę:  imię i nazwisko autora,  oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych Prace anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 4. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 5. Przekazując pracę na konkurs, uczestnicy zgadzają się na ekspozycję pracy podczas Nocy Świętojańskiej 21.06.2014r. w Więcborku oraz zaprezentowanie fotografii wianków na stronie internetowej Organizatora.
 6. Biorąc udział w konkursie uczestnicy akceptują jego regulamin.
 7. Termin: wianki należy przynosić w dniu 21.06.2014r. do godziny 1900  przy Starej Remizie w Więcborku.

III. OCENA I NAGRODY

 1. Prace dostarczone na konkurs oceniać będzie komisja powołana przez Organizatora.
 2. Kryterium oceny:

–          staranność wykonania,

–          dobór materiałów,

–          zgodność z wymogami regulaminu,

–          ogólne wrażenie artystyczne,

–          estetyka wykonania.

 1. Komisja przyzna nagrody za 3 najładniejsze wianki. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 2. Konkurs zakończy się wręczeniem nagród laureatom i puszczeniem wianków na wodę.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 21.06.2014r. o godzinie 2100 przy Starej Remizie podczas Nocy Świętojańskiej.
 4. Protokół z posiedzenia jury oraz zdjęcia nagrodzonych wianków zostaną zamieszczone na stronie organizatora.