Treść artykułu

Więcborska Orkiestra Dęta wyposażona w nowe instrumenty.

Kategorie MGOK Więcbork PROJEKTY

15 października w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku odbyło się uroczyste przekazanie instrumentów dla Więcborskiej Orkiestry Dętej.

Zakupu udało się dokonać dzięki realizacji operacji „Zakup instrumentów muzycznych i strojów na potrzeby działalności Więcborskiej Orkiestry Dętej oraz organizacji i przeprowadzenia koncertów orkiestry” według umowy przyznania pomocy nr WS-I-W.052.8.811.359.2013 00394-6930-UM0240811/13 w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku, który jest wnioskodawcą w pierwszym etapie realizacji operacji zakupił 16 nowych instrumentów za łączną kwotę: 48908,76zł.

Wśród nich znajdują się piękne i dobrej jakości instrumenty dęte blaszane i perkusyjne:

– flugelhorn In B – 4 szt.

– sakshorn altowy Es – 2 szt.

– sakshorn tenorowy – 2 szt.

– puzon basowy – 1 szt.

– puzon B/F – 1 szt.

– tuba In B – 1 szt.

– kornet In B – 3 szt.

– werbel z nosidłem – 2 szt.

W drugim etapie realizacji operacji Więcborska Orkiestra Dęta otrzyma stroje reprezentacyjne, które dotrą do Więcborka już wkrótce.

A oto metryczka projektu:

Beneficjent: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku

Tytuł operacji: „Zakup instrumentów muzycznych i strojów na potrzeby działalności Więcborskiej Orkiestry Dętej oraz organizacji i przeprowadzenia koncertów orkiestry”

Cel operacji: Promowanie i zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego

Całkowity koszt operacji: 61 820,83

Koszty kwalifikowane operacji: 48764,15

Kwota dofinansowania podlegająca refundacji: 40 427,00

naklejka_maly projekt kopia