Treść artykułu

Wirtualny Konkurs Recytatorski

Kategoria MGOK Więcbork

W ramach działań kulturalnych zapraszamy do udziału w Gminnym Wirtualnym Konkursie Recytatorskim.

W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 5 do 10 lat, mieszkańcy Gminy Więcbork.

Dzieci recytują jeden utwór poetycki – wiersz ulubionego poety, nagrywają filmik z recytacją i nadsyłają do nas na adres mailowy: mgokwiecbork@poczta.onet.pl lub w wiadomości prywatnej na FB Margolka Mgok Więcborska

Wraz z filmem prosimy w treści wiadomości nadesłać dane uczestnika, imię i nazwisko, wiek, tytuł wiersza oraz nazwisko i imię autora wiersza.

Jury dokona oceny według kryteriów: – dobór repertuaru, – wartości literackie, – interpretacja tekstu, – ogólny wyraz artystyczny.

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy uczestnictwa w konkursie.

Wszyscy uczestnicy konkursu recytatorskiego biorą również udział w głosowaniu publiczności. Uczestnik, który otrzyma największą liczbę głosów – polubień wygrywa nagrodę publiczności.

TERMINY:

Zapraszamy do recytacji ulubionych wierszy!

Przesłanie nagrania jest jednoznaczne z wyrażeniem  zgody na:

– wykorzystanie, obróbkę nagrania,

– publiczne odtworzenie nagrania,

– rozpowszechnianie oraz publikowanie w materiałach służących promocji działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku, w szczególności w: mediach elektronicznych, na stronach internetowych i portalach społecznościowych – w tym na oficjalnym kanale Youtube, fanpage, oficjalnej stronie, w materiałach promocyjnych, informacjach prasowych,

– wykorzystania na stronach internetowych,

– wykorzystania w utworach multimedialnych,

– wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, telefoniczne i bezprzewodowe (np. MMS, WAP, SMS itp.)

– wprowadzanie zmian, skrótów.

Przesłanie nagrania jest jednoznaczne z podpisaniem oświadczenia:

Dane przetwarzane będą przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku, ul. Pocztowa 2, wpisanej do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Więcbork, posługującej się numerem NIP: 558-15-50-548, jako administratora jedynie w celu, co do którego została wyrażona zgoda. Dane podaję dobrowolnie, przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem działań podjętych na jej podstawie przed jej wycofaniem.