Treść artykułu

Wspólnota miejscem radości i miłości – spotkanie z ks. Marcinem Wierzchosławskim

Kategoria MGOK Więcbork

O swoim doświadczeniu pracy z osobami niepełnosprawnymi opowiadał, zgromadzonym w listopadowe popołudnie w sali lustrzanej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku, ks. Marcin Wierzchosławski, były wikariusz tutejszej parafii i żarliwy propagator idei ruchu Wiara i Światło, m.in. przyjaciel grupy Więcborskie Rekotki.

Ruch Wiara i Światło, znany też w Polsce pod nazwą „Wspólnoty muminkowe”, ponieważ pierwsza wspólnota, która powstała w Polsce nazwała się „Muminki”, to międzynarodowy ruch świecki, związany z Kościołem Katolickim, oparty na pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Ruch „Wiara i Światło” został utworzony przez Marie-Hélene Mathieu i Jean Vaniera podczas pielgrzymki do Lourdes w 1971. Pierwsze, założone w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, wspólnoty ruchu otrzymały od papieża Pawła VI w 1973 formalne potwierdzenie swego powołania jako ruch „Wiara i Światło”.

Założyciel ruchu Jean Vanier już w roku 1964 rozpoczął zajmowanie się osobami z upośledzeniem intelektualnym. Postanowił zamieszkać z dwoma niepełnosprawnymi mężczyznami Raphealem Simim i Philippe’em Seuxem w Trosly-Breuil we Francji. Nazwał swoją wspólnotę L’Arche, w nawiązaniu do biblijnej Arki Noego. Z tej wspólnoty zrodził się ruch, który dzisiaj obejmuje setki innych wspólnot na całym świecie.

Wspólnota Wiara i Światło to grupa niepełnosprawnych umysłowo dzieci, młodzieży i dorosłych, ich rodziców i przyjaciół, spotykających się przynajmniej raz w miesiącu na przyjacielskich spotkaniach i modlitwach. Zwykle wspólnoty zakorzenione są w lokalnych parafiach. Poza regularnymi zebraniami, wspólnoty podejmują szereg rozmaitych działań, m.in. organizują wakacyjne obozowiska, formację i pielgrzymki.

– Jeżeli we wspólnocie odnajdziemy swoje miejsce, odkryjemy, że to miejsce daje nam radość, że jesteśmy kochani, że potrafimy kochać innych – mówił ksiądz Marcin. – Wspólnota to jest to miejsce, w którym mogę być prawdziwie sobą.

Jak powiedział ks. Marcin, wspólnoty Ruchu Wiara i Światło kierują się czterema prostymy zasadami. Po pierwsze, są to wspólnoty spotkań – spotykamy się bo lubimy się spotykać, po drugie wspólnoty radości i świętowania – każda okazja do świętowania jest dobra, po trzecie, wspólnoty modlitwy – bez modlitwy ani rusz i wreszcie wspólnoty przyjaźni i wierności, co wyraża się w tak zwanym czwartym czasie. Co to jest czwarty czas? To jest pukanie do drzwi naszych przyjaciół, wykonanie telefonu, napisanie kartki lub listu, pójście wspólnie na spacer, wspólne spędzanie czasu ale także współczesne środki komunikowania się ze sobą.

– Papież Benedykt XVI przypominał, że Kościół jako wspólnota musi być wspólnotą wspólnot. To co on mówi przypomina nam pierwsze wieki chrześcijaństwa. Jezus Chrystus nie zaczynał z wieloma, zaczynał z dwunastoma i z tych dwunastu powstał kościół, który do dzisiaj funkcjonuje.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach XIX Powiatowego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.

MGOK Więcbork