Treść artykułu

Wystawco zgłoś się na II Jarmark Krajeński

Kategoria MGOK Więcbork

Burmistrz Więcborka, Samorząd Mieszkańców Więcborka  i Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku zapraszają na II Jarmark Krajeński.

II Jarmark Krajeński

DNI WIĘCBORKA 2014 – 27.07.2014r.

REGULAMIN

Jarmark Krajeński odbywa się w dniu 27 Lipca 2014 roku, na Plaży Miejskiej w Więcborku, w ramach obchodów Dni Więcborka 2014.

Jarmark rozpoczyna się o godz. 1600 i kończy o godz. 1900

Celem Jarmarku Krajeńskiego jest:

–        odtworzenie klimatu dawnych jarmarków, przybliżenie kultury tradycyjnej i dawnego rzemiosła oraz zainteresowanie mieszkańców dziedzictwem kulturowym naszego regionu
–        prezentowanie różnych form aktywności twórczej i artystycznej
–        propagowanie wśród odwiedzających nowych form rozwoju zainteresowań
–        prezentacja różnych technik rękodzielniczych
–        możliwość poznania technik artystycznych
–        ułatwienie dostępu do materiałów i narzędzi potrzebnych do twórczości.
 
W Jarmarku mogą wziąć udział wszyscy, którzy spełnią następujące warunki:
–        na stoiskach wystawców mogą znajdować się tradycyjne wyroby spożywcze, wyroby artystyczne, wyroby związane z kulturą ludową i rękodzielnictwem.
–        wystawcy chcący wziąć udział w Jarmarku muszą wcześniej potwierdzić swoją obecność, składając kartę zgłoszenia:
mailem: mgokwiecbork@poczta.onet.pl
faxem:  52 3896825
pocztą lub osobiście pod adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku, ul. Pocztowa 2, 89-410 Więcbork
 

Ilość miejsc dla Wystawców jest ograniczona

Z uwagi na ograniczoną ilość namiotów będących w posiadaniu organizatora, a także  miejsc przeznaczonych do ustawienia stoisk własnych wystawców, zostaną one przyznane według kolejności zgłoszeń. Namioty oraz miejsca udostępniane są nieodpłatnie.

Organizator udostępnia własne namioty, krzesła i stoliki, oraz miejsca przeznaczone do ustawienia własnych stoisk przez wystawców (regały wystawowe, sztalugi itp. wystawcy zapewniają we własnym zakresie).

Ponadto organizator przygotuje dla wystawców talony na posiłek.

Organizator wyraża zgodę na wjazd samochodami na Plażę Miejską w celu wyładowania wystawianych przedmiotów w godzinach 1400 – 1600,  a także późniejszego spakowania po zakończeniu imprezy w godz. 1900 – 2100. Każdy zarejestrowany wystawca otrzyma identyfikator na samochód.

Wystawcy zobowiązani są do dbania o czystość i pozytywny wizerunek swoich stoisk (kontenery na śmieci zostaną podstawione przez organizatora).

Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów p.poż, sanitarnych, ochrony środowiska i innych.
Odpowiedzialność prawną za eksponowane dzieła ponosi Wystawca.
Wystawcy zobowiązani są do nadzorowania swoich stanowisk.
Przygotowanie stoiska przez Wystawcę powinno być zakończone do godziny 1545.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie Jarmarku.
Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem wichurą, uderzeniem pioruna, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, wody i innymi przyczynami losowymi.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za towary i urządzenia stoisk, nie chroni ich przed zniszczeniem i utratą. Wystawcy ubezpieczają się we własnym zakresie i na własny koszt.

Do pobrania:

[dm]51[/dm] [dm]50[/dm]

logotyp_po_ryby