Treść artykułu

XIX Konkurs – Palmy i pisanki wielkanocne

Kategoria MGOK Więcbork

Regulamin XIX konkursu plastycznego:

*ORGANIZATOR:
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku
*CEL KONKURSU:
-propagowanie dziedziny sztuki ludowej jaką jest
palmiarstwo i pisankarstwo,
-rozwijanie wyobraźni twórczej i poszukiwanie
różnorodnych rozwiązań artystycznych
*WARUNKI KONKURSU:
-na konkurs należy dostarczyć własnoręcznie wykonaną
palmę lub pisankę (wyklucza się jajka gotowane)
-oceny dokona powołane przez organizatora jury
w kategoriach wiekowych:
>przedszkola
>szkoły podstawowe
>gimnazja
>osoby dorosłe
-prace powinny być opisane, należy podać:
imię, nazwisko, wiek, kategorię, adres szkoły
i telefon kontaktowy
*Prace prosimy składać w M-GOK w Więcborku do dnia 14 kwietnia 2014r.
ul. Pocztowa 2
tel.: 52 389 68 25
*Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym!

konkurs plasyczny reg1