Treść artykułu

XXI Konkurs na plastykę wielkanocną

Kategoria MGOK Więcbork

XXI KONKURS NA PLASTYKĘ WIELKANOCNĄ

Nierozerwalnym symbolem Świąt Wielkanocnych jest pisanka. Pisanka to ogólna,
zwyczajowa nazwa jaja wielkanocnego, zdobionego różnymi technikami. Jajo od wieków było uważne za symbol początku i źródła życia, znak zmartwychwstania, powrotu do życia. Ozdobione, miały w sobie tajemniczą moc. Pisanki to również nasze dziedzictwo kulturowe, które stanowi o naszej tożsamości.

ORGANIZATOR:

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku

CELE KONKURSU:

1. Propagowanie folkloru i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
2. Pobudzanie inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania pisanek i palm wielkanocnych.
3. Kształtowanie aktywnej postawy wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy.
4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych.
5. Promowanie twórczości.
6. Prezentacja pisanek, palm wielkanocnych i innych form zdobniczych jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs na formę otwartą, mogą wziąć w nim udział dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.
2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do organizatorów:
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku; ul. Pocztowa 2;
89 – 410 Więcbork – pracy konkursowej,
w terminie do dnia 15 marca 2016 roku.
3. Konkurs rozstrzygnięty będzie w M – GOK w Więcborku; ul. Pocztowa 2; w dniu 21 marca 2016 roku.
4. Uczestnicy konkursu są oceniani indywidualnie.
5. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pisankę i palmę w dowolnie wybranej technice i dowolnej wielkości.
6. Przedmiotem konkursu są palmy, pisanki regionalne, pisanki artystyczne i INNE formy zdobnicze.
7. Komisja oceni prace według następujących kryteriów:
– ogólne wrażenie artystyczne
– oryginalność i pomysłowość prac
– opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów
– wkład pracy
– walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)
– estetyka wykonania

Ocena zostanie dokonana w pięciu kategoriach wiekowych:
– kategoria I – przedszkola
– kategoria II – klasy I – III
– kategoria III – klasy IV – VI
– gimnazja
– szkoły średnie i dorośli
Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów konkursu.
8. Dla autorów najlepszych prac przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe i wyróżnienia.
9. Do każdej pracy powinna być dołączona kartka z informacjami: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, wiek, kategoria wiekowa.
10. Rozstrzygnięcie konkursu – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 21 marca 2016 roku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku o godzinie 11:00.