Treść artykułu

XXII Konkurs Plastyczny „Palmy i pisanki wielkanocne”

Kategoria MGOK Więcbork

ORGANIZATOR

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku

CEL KONKURSU

– propagowanie dziedziny sztuki ludowej jaką jest palmiarstwo i pisankarstwo
– kultywowanie tradycji ludowych
– rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych

WARUNKI KONKURSU

– konkurs ma formułę otwartą , mogą wziąć w nim udział: dzieci, młodzież i dorośli
– każdy uczestnik może wykonać tylko jedną palmę albo pisankę w dowolnie wybranej technice i wielkości
– uczestnicy konkursu są oceniani indywidualnie
– przedmiotem konkursu są palmy, pisanki regionalne, pisanki artystyczne i inne formy zdobnicze
– prace oceniane będą w 5 grupach wiekowych:
: przedszkola
: kl. I-III, IV – VI
: gimnazja
; szkoły średnie i dorośli

Komisja powołana przez organizatora oceni prace według następujących kryteriów:
– oryginalność i pomysłowość prac
– dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy
– estetyka wykonania
– do każdej pracy powinna być dołączona kartka z informacjami: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, wiek

Prace prosimy składać w M-GOK w Więcborku ul. Pocztowa 2,
tel. 523896 826 do dnia 5 kwietnia 2017r.
Rozstrzygnięcie konkursu – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2017 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku o godzinie 11.00