Treść artykułu

XXIV Konkurs Plastyczny „Palmy i pisanki wielkanocne”

Kategoria MGOK Więcbork

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXIV Konkursie Plastycznym „Palmy i pisanki wielkanocne”

 

ORGANIZATOR

 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w  Więcborku

CEL KONKURSU

  • propagowanie dziedziny sztuki ludowej jaką jest palmiarstwo i pisankarstwo
  • kultywowanie tradycji ludowych związanych ze zwyczajami wielkanocnymi wśród dzieci i młodzieży
  • rozbudzenie inwencji twórczych
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych

WARUNKI  KONKURSU

  • konkurs ma formułę otwartą , mogą wziąć w nim udział: dzieci, młodzież i dorośli
  • prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu
  • prace oceniane będą w 3 kategoriach:
  • palmy,
  • pisanki pisanki
  • inne formy zdobnicze

Do każdej pracy należy dołączyć kartkę z informacjami: imię i nazwisko, klasa(wiek), adres szkoły i telefon kontaktowy

     OCENA PRAC

Prace oceniane będą  w 4 grupach wiekowych.

Komisja powołana przez organizatora konkursu oceni prace według kryteriów:

– oryginalność i pomysłowość prac

– wkład pracy

– estetyka wykonania

– dobór i wykorzystanie materiałów

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC

Prace należy składać do 12 kwietnia 2019r w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku

Dla autorów najlepszych prac przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe i wyróżnienia

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

– ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 17 kwietnia 2019 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku o godzinie 11.00