Treść artykułu

Zapraszamy do udziału w Konkursie

Kategoria MGOK Więcbork

KONKURS NA LOGO POWIATOWEGO TYGODNIA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na projekt graficzny – LOGO.
Do konkursu może przystąpić każdy bez względu na wiek – dzieci, młodzież, osoby dorosłe. Termin nadsyłania prac mija 12 listopada 2018
ZWYCIĘZCA KONKURSU OTRZYMA NAGRODĘ – 500 ZŁOTYCH
REGULAMIN KONKURSU
Organizatorem konkursu na Logo Powiatowego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku
Celem konkursu jest opracowanie znaku graficznego, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną obchodów Powiatowego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej i będzie przeznaczony do celów populatyzatorskich, promocyjnych
Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę
Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie zgłaszanymi ani nie publikowanymi
Oceniane będą prace wyłącznie podpisane( imię i nazwisko, klasa, adres szkoły , telefon kontaktowy)
PROJEKT NA LOGO powinien być zaprezentowany na sztywnej planszy w formacie A-4
TECHNIKA – szkic, grafika, rysunek z użyciem maksymalnie 4 kolorów
PRACE OCENIANE będą przez JURY powołane przez Organizatora
KRYTERIA OCENY PRAC;
Walory artystyczne: pomysł, komunikatywność, wyrazistość, czytelność
Walory użytkowe; możliwość edycji w różnych zastosowaniach
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU nastąpi w dniu 14.11.2018r. o godz. 17.00 w sali lustrzanej M-GOK w Więcborku
PRACE należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście do dnia 12 listopada 2018r. na adres:
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku, ul. Pocztowa 2, 89 – 410 Więcbork.
Tel. 52 3896 825
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Interpretacje w/w regulaminu należy do Organizatora konkursu
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć i materiałów w związku z konkursem