Treść artykułu

Zapraszamy do współpracy

Kategoria MGOK Więcbork

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku serdecznie zaprasza

wszystkich zainteresowanych

dnia 14.03.2013r. o godz. 17:00 na Salę Krajeńską

do współpracy na rzecz nowego STOWARZYSZENIA KULTURALNEGO.

Udział w Stowarzyszeniu to znakomita okazja do nowego kontaktu z osobami pragnącymi pomagać innym propagować kulturę, zwyczaje i obyczaje ludowe środowiska lokalnego, rozwijać integrację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, działać na rzecz edukacji, wypoczynku dzieci i młodzieży, na rzecz osób w wieku emerytalnym, ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa narodowego. To sposobność do poszerzenia wiedzy w zakresie wzajemnych potrzeb i oczekiwań.
Celem Stowarzyszenia będzie współpraca z instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi, podejmowanie skutecznych działań w pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie działalności kulturalnej.