Treść artykułu

Zmieniamy Się! Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Więcborku

Kategorie MGOK Więcbork PROJEKTY Studio nagrań WDK Sypniewo

8 Maja na Rynku Miejskim w Więcborku odbyły się Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2015.
Jest to największa akcja promująca projekty dofinansowane ze środków unijnych w Polsce. Od 7 do 10 maja 2015 r. w całym kraju odbyły się setki imprez prezentujących tysiące pomysłów zrealizowanych dzięki Funduszom Europejskim. Po raz kolejny pokazane zostały projekty nie tylko te największe, ale i te, o zasięgu lokalnym tak ważne dla małych miejscowości.
tecza

Jak w całej Polsce tak i w Więcborku można było zobaczyć jakie projekty zostały zrealizowane w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku.

Na przestrzeni lat 2012 – 2015 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku zrealizował projekty, które zakładają rozwój infrastruktury i zakup sprzętu, a także poprawę jakości życia mieszkańców poprzez organizację i przeprowadzenie imprez plenerowych dla mieszkańców Gminy i turystów.

Budżet projektów wyniósł 550.937,95 a kwota dofinansowania 366.318,77.

Rok Nazwa projektu Kwota całkowita projektu Kwota dofinansowania
2012 Zielono Mi 2012 9.100,00 7.000,00
Dni Więcborka 2012 51.085,50 25.000,00
Wesoła Wieś Krajeńska 2012 40.085,49 25.000,00
BreakDance’owy zawrót głowy 2012 13.141,38 8.200,00
RAZEM 113.412,37 65.200,00
2013 Zielono Mi 2013 8.800,00 9.000,00
Dni Więcborka 2013 84.858,72 58.869,49
Wesoła Wieś Krajeńska 2013 35.286,55 25.000,00
RAZEM 128.945,27 92.869,49
2014 Zielono Mi 2014 9.100,00 8.998,00
Majówka na Rynku 17.162,60 12.273,00
Zakup wyposażenia studia nagrań 57.684,14 37.518,00
Wyposażenie pracowni artystycznych 21.973,33 13.811,00
Zakup instrumentów dla Więcborskiej Orkiestry Dętej 60.749,61 40.427,00
Dni Więcborka 2014 71.919,82 49.700,00
RAZEM 238.589,50 162.727,00
2015 Wyposażenie pracowni artystycznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku 31.732,89 20.639,28
Zakup podestów scenicznych na potrzeby działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku 38.257,92 24.883,00
RAZEM 69.990,81 45.522,28
Razem dofinansowanie w latach 2012 – 2014 550.937,95 366.318,77

W ramach pikniku zrealizowano:
– wystawę i pokaz multimedialny „Zmieniamy Się!”
– koncert Więcborskiej Orkiestry Dętej
– koncert muzyki filmowej p.t.: „A wtedy przyszedł maj” w wykonaniu sekcji wokalnej
– warsztaty plastyczne dla najmłodszych
– animacje z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach środków zewnętrznych

Zaprezentowaliśmy Państwu ile na przestrzeni ostatnich lat udało się zmienić dzięki zrealizowanym projektom oraz jakie plany mamy na najbliższe lata i nowe środki unijne w ramach nowego okresu programowania.